Mutfak Dostları Derneği

Mutfak Dostları DerneğiTürk Mutfağını ve Mutfak Sanatını Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Derneği

" Bilimsel araştırmalar yaparak ve yaptırarak mutfak zenginliklerimizi, yeme-içme ve sunma adabını bütün özellikleriyle ortaya çıkarmak, geliştirmek; yurt içinde ve yurt dışında mutfağımızın tanıtılmasını sağlamak ; bu alanda eğitim yapmak ve eğitim yapan kuruluşlara yardımcı olmak, yiyecek ve içeceğin insanın sağlıklı beslenmesindeki yerinin ve öneminin belirlenmesine bilimsel olarak katkıda bulunmak; yurt içinde ve yurt dışında yeme-içme konularıyla ilgili gelişmeleri izlemek; bu tür çalışmaları özendirmek,yaymak,sevdirmek"

Bu amaçların gerçekleşmesi için sürdürülecek faaliyetler ise şöyle sıralanmıştır:
a- Mutfağımız ve genel olarak yiyecek-içecek ile ilgili bilimsel araştırmalar yapar. Bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşları destekler.
b- Bu konuyla ilgili her türlü süreli,süresiz görsel yayın yapar ve yaptırır.
c- "Türk Mutfağını Araştırma Enstitüsü" kurulmasını sağlayıcı girişim ve çalışmalarda bulunur.
d- Amacına uygun eğitim programları hazırlar ve uygular.
e- Yurt içinde ve dışında seminerler,panel , yemek fuarı piyango,bale,konser, konferans,gezi,yarışma,sergi uygulama çalışmaları ve benzer etkinlikler düzenler.
Bu gibi etkinliklere katılır.
f- Konuyla ilgili mesleki davranış kural ve ilkelerini ( Kodlar) hazırlar ve benimsen- mesini sağlamaya çalışır.
g- Konuyla ilgili özel ve kamu kuruluşlarına danışmanlık hizmeti verir
h- Uygulama için gerekli izni alarak lokaller açar,toplantılar düzenler .

MUTFAK DOSTLARI DERNEĞİ MERKEZİ
Adres : Karaköy Güllüoğlu Tesisleri Mumhane . cad.No:171 Karaköy/İST
Tel. : 0212 2499680 / 117 - Fax: 0212 244 71 17

Bilgi için:
Web : www.mutfakdostlari.org.tr
e-Mail :
mutfakdostlari@mutfakdostlari.org.tr


>>> Yorumlar
   Etiketler
   Kahve - Kahve Dernekleri - Kahve Derneği - Mutfak Dostları Derneği